ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ค่าสินไหมทดแทน

บริษัท เมดิเฮลท์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration) ที่มีศักยภาพในการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้ลูกค้าได้อีกด้วย เราได้นำเทคโนโลยีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้จับตลาดภายในประเทศ เพื่อช่วยประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมดิเฮลท์ให้บริการจัดการค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจรเรามีระบบที่ช่วยตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง รวดเร็วในระยะเวลาที่เป็นจริง (Real Time) รวมไปถึงระบบอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทน สำหรับผู้ป่วยนอกแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริการของเมดิเฮลท์จึงเหมาะสำหรับบริษัทประกันและองค์กรต่างๆทั่วไป ผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Healthcard) ที่จุดบริการเพื่อทำการรูดบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรูดบัตรที่ได้ทำการติดตั้งไว้ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านมาที่ระบบกลาง เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกรรมธรรม์และทำการตอบรับยืนยันอย่างรวดเร็วภายใน 15 วินาที

  • ศูนย์บริการลูกค้า 24/7 (CallCenter)
  • การสื่อสารได้หลายภาษา (English – Thai – Other)
  • ทีมแพทย์และพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง
  • การพิจารณาสินไหมทดแทน
  • การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (Cost Containment)