บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration ) ที่มีศักยภาพในการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้ลูกค้าได้อีกด้วย บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีเราจึงได้นำเทคโนโลยีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้จับตลาดภายในประเทศ เพื่อช่วยประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัดให้บริการจัดการค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจรเรามีระบบที่ช่วยตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง รวดเร็วในระยะเวลาที่เป็นจริง (Real Time) รวมไปถึงระบบอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทน สำหรับผู้ป่วยนอกแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริการของ บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัดจึงเหมาะสำหรับ บริษัทประกันและองค์กรต่างๆ ทั่วไป ผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Healthcard) ที่จุดบริการเพื่อทำการรูด บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรูดบัตรของ บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัดที่ได้ทำการติดตั้งไว้ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านมาที่ระบบกลาง เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ต่างๆตามกรรมธรรม์และทำการตอบรับยืนยันอย่าง รวดเร็วภายใน 15 วินาที

• ศูนย์บริการลูกค้า 24/7 (CallCenter)
• การสืื่อสารได้หลายภาษา <English – Thai – Other>
• ทีมแพทย์และพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง
• การพิจารณาสินไหมทดแทน|
• การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (Cost Containment)