เป็นที่ทราบกันดีว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้แฝงอยู่ในทุกๆย่างก้าว ของชีวิตบริการช่วยเหลือผู้ป่วยคนไข้ฉุกเฉิน(EAS)นับเป็นอีกบริการหนึ่งที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นยิ่งถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยแล้วบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจึงเป็นทางเลือกที่ยากจะปฏิเสธได้เมดิลิงค์ทำหน้าที่บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงการรับรองค่าใช้จ่าย (Guarantee Letter)  ประสานงานระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือคนไข้ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีตามโรคจนกระทั่งถึงสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย

• การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือส่งตัวคนไข้กลับประเทศโดยทีมแพทย์
ผู้ชำนาญการ
• ให้บริการครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
• มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสากล:เครื่องบินพยาบาล, รถพยาบาล, เรือเร็ว, เฮลิคอปเตอร์
• ศูนย์บริการลูกค้าภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 24/7
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ทำการรักษาต่างประเทศ
• ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา
• ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร