มีคำกล่าวว่า “สุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากสุขภาพกายที่แข็งแรง” การตรวจสุขภาพกายเป็นการตรวจสอบว่า ร่างกายมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการพักผ่อน และส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุม อารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ ดังนั้นการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และความพร้อม

ในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้เมดิลิงค์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญกับการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไปเมดิลิงค์ให้บริการตรวจรักษา และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร โดยนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโรคและอาการนั้นๆ รวมไปถึงการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งภายในและต่างประเทศเรามีทีมงานที่มีความพร้อมและระบบเครือข่ายสถานพยาบาลชั้นนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัททัวร์คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการวางแผนและดำเนินการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• การตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป

• ศัลยกรรมกระดูกและสะโพก

• การตรวจรักษาสุขภาพฟัน

• ศัลยกรรมความงาม

• การผ่าตัดหัวใจ

• อำนวยความสะดวกและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• จัดการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่าหรือยานพาหนะต่างๆ