การรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีคำกล่าวว่า “สุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากสุขภาพกายที่แข็งแรง” การตรวจสุขภาพกายเป็นการตรวจสอบว่าร่างกายมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการพักผ่อน และส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ ดังนั้นการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ เมดิเฮลท์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญกับการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป เมดิเฮลท์ให้บริการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร โดยนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโรคและอาการนั้นๆ รวมไปถึงการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งภายในและต่างประเทศเรามีทีมงานที่มีความพร้อมและระบบเครือข่ายสถานพยาบาลชั้นนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัททัวร์คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการวางแผนและดำเนินการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  • การตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป
  • ศัลยกรรมกระดูกและสะโพก
  • การตรวจรักษาสุขภาพฟัน
  • ศัลยกรรมความงาม
  • การผ่าตัดหัวใจ
  • อำนวยความสะดวกและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • จัดการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่าหรือยานพาหนะต่างๆ