หากสนใจบริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่ (Doctor on Call) กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อติดต่อกลับ

บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่

บ่อยครั้งที่เวลาผู้ป่วยไม่สบายมักจะรู้สึกถึงความลำบากในการเดินทางไปพบแพทย์ยังสถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะเวลาที่มีอาการป่วยอย่างรุนแรงหรือในช่วงที่ไม่มีเวลาว่างมากนัก บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่ (Doctor on Call) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลต่างๆ เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) มีทีมแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยมีการส่งทีมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉินรวมไปถึงสามารถให้บริการแพทย์เฉพาะทางตามโรคและอาการของผู้ป่วยได้

  • ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) ศูนย์บริการลูกค้าของเมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค ทำหน้าที่ประสานงานจัดส่งทีมแพทย์ไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในกรณีที่จำเป็น
  • การตรวจสุขภาพทั่วไปทีมแพทย์สามารถให้การตรวจสุขภาพติดตามผล และทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • การส่งต่อผู้ป่วย (Referral service) ทีมแพทย์นอกสถานที่ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาที่จำเป็น โดยสามารถทำนัดแพทย์หรือส่งเรื่องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศได้

ขณะนี้เราครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว 22 แห่งในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ : กรุงเทพ, ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, เขาหลัก, พะงัน, เกาะเต่า, เชียงใหม่, เกาะลันตา, กระบี่, เกาะช้าง, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, เกาะเสม็ด, เกาะพีพี, เกาะหลีเป๊ะ, ปาย, เชียงราย, เกาะยาวใหญ่, เกาะยาวน้อย, เกาะไหงและเกาะจำ