เชื้อซาลโมเนลลา🦠 (Salmonella) ที่พบในขนมจีบ‼️

เชื้อซาลโมเนลลา🦠 (Salmonella) ที่พบในขนมจีบ‼️
เชื้อแบคทีเรียที่อาจจะมากับอาหารที่คุณรับประทาน โดยไม่รู้ตัว‼️

เป็นแบคทีเรียที่ทำให้ อาหารเป็นพิษ และสามารถถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกาย ได้โดยรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ มักเป็นอาหารที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยังพบใน เนื้อ ไก่ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์ ปลาและอาหารทะเลที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ

มาดูอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อซาลโมเนลลา และการป้องกันให้ห่างจากเชื้อซาลโมเนลลากันค่ะ

ที่มา : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล