Blogs

รายชื่อโรงพยาบาล 214 แห่ง ที่คิดราคายาแบบไม่เอาเปรียบผู้ป่วย

ตั้งแต่วัน 15 ตุลาคม 2562 ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนที่จำหน่ายยาราคาต่ำ ได้ที่ www.dit.go.th และสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายา ได้ที่ https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

Read More »

9 หนทางสู่การเป็น “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ที่มีความสุข

การปรับตัวเข้าสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สุงอายุ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณเปิดใจและเข้าใจ หากคุณเป็นบุคคที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ มาดูกันเลยค่ะ 9 หนทางสู่การเป็น ‘ผู้ดูแลผู้สูงอายุ’ ที่มีความสุข 1.ต้องปรับตนเอง ด้วยการปรับใจปรับความคิด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2.ปรับกิจวัตรประจำวันของตนให้เหมาะกับผู้สูงอายุ 3.เอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรัก เช่น การไปเยี่ยมบ่อยๆ การโอบกอด หรือรับฟัง 4.ให้เกียรติรวมถึงให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น คอยถามไถ่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ 5.ให้ผู้สูงอายุช่วยอบรมลูกหลาน หรือดูแลกิจการในลบ้านเท่าที่ทำได้

Read More »