9 หนทางสู่การเป็น “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ที่มีความสุข

การปรับตัวเข้าสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สุงอายุ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณเปิดใจและเข้าใจ หากคุณเป็นบุคคที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ มาดูกันเลยค่ะ

9 หนทางสู่การเป็น ‘ผู้ดูแลผู้สูงอายุ’ ที่มีความสุข

1.ต้องปรับตนเอง ด้วยการปรับใจปรับความคิด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

2.ปรับกิจวัตรประจำวันของตนให้เหมาะกับผู้สูงอายุ

3.เอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรัก เช่น การไปเยี่ยมบ่อยๆ การโอบกอด หรือรับฟัง

4.ให้เกียรติรวมถึงให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น คอยถามไถ่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่

5.ให้ผู้สูงอายุช่วยอบรมลูกหลาน หรือดูแลกิจการในลบ้านเท่าที่ทำได้

6.หมั่นสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดอารมณ์ขัน

7.อย่าทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคุณ

8.เมื่อผู้ดูแลรู้สึกเหนื่อย เหรือเบื่อ ให้หาเวลาผ่อนคลายบ้าง

9.ให้เวลาผู้สูงอายุในการปรับตัวหลายๆสิ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สสส.