โรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วม 🌧⛈

🌧⛈  ในบางพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม นอกจากอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ผลกระทบที่ตามมาคือ สภาวะของผู้ประสบภัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำท่วมขัง การขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อที่อาจจะระบาดในวงกว้าง

เรามาดูกันว่า โรคที่มากับน้ำท่วม มีอะไรกันบ้าง เพื่อที่ผู้ประสบภัยจะได้สามารถป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะ 😊

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือความรู้สำหรับประชาชน และเครือข่าย เรื่อง การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค