เตือนคนไทย ระวังโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสจากประเทศจีน ที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้

หากท่านใดมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศจีนและผู้ที่เดินมาจากเมืองอู่ฮั่นหรือประเทศจีน ควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้รวมไปถึงท่านใดที่ไม่เคยเดินทางไปยังอู่ฮั่นหรือประเทศจีน 

หากมีอาการดังต่อไปนี้ ก็สามารถไปตรวจเพื่อเช็คอาการจากคุณหมอได้นะคะ