อัพเดท 1 พ.ค. 63‼️ เกณฑ์ PUI (นิยามผู้สงสัยติดเชื้อโคโรน่า 2019) มีอะไรบ้างมาดูกัน??

เกณฑ์ PUI (นิยามผู้สงสัยติดเชื้อโคโรน่า 2019) มีอะไรบ้างมาดูกัน??

1. อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
2. อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บ
คอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)
3. อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค