นวดไทย บรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า!?

“นวดไทย บรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า” จริงหรือ??
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังจากการได้รับการนวดไทย จำนวน 3 ครั้ง มีผลทำให้ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

แต่การนวดไทยก็มีข้อจำกัด เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง บริเวณที่มีอาการอักเสบ บริเวณที่กระดูกแตก นอกจากการนวดไทยแล้ว การทำสมาธิบำบัดหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 💪

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : บทความนวดไทย บรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า จาก สสส.