กรมธรรม์หลักประกันชีวิต คืออะไร?

กรมธรรม์หลักประกันชีวิต คืออะไร?? วันนี้มาทำความเข้าใจ กรมธรรม์หลักประกันชีวิตกันค่ะ

กรมธรรม์หลัก” เป็นสัญญาหลักที่จะคุ้มครองความเสี่ยงตามกำหนดในกรมธรรม์ บางครั้งให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม ทำให้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อรับความคุ้มครองบางอย่างเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลัก

แต่!! การจะทำสัญญาเพิ่มเติมได้ ผู้เอาประกันจำเป็นที่จะต้องมีกรมธรรม์หลักก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการทำประกันทุกประเภทจะเริ่มต้นที่กรมธรรม์หลัก นี้เองค่ะ (:

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : insurethink